בן נון סטודיו הינו בית עיצוב ישראלי רב תחומי ובית יוצר
לסביבת תכנון ועיצוב מושכלת ואינטואיטיבית המתמחה
בעיצוב פנים ואומנות שימושית עיליים כשהרעיון המנחה
הוא משולש ההתמזגות : האדם החלל והעיצוב השימושי

בעידן המודרני האדם חי בתוך חללים משתנים ומורכבים
ועליו ליצור ולעצב לעצמו חלל ואמצעים המשמשים אותו
ויוצרים עבורו סביבה אסתטית שימושית עם התמזגות
הרמונית של תנועה ופעילות בחלל איכות חיינו ותפקודנו
בחלל הפרטי והציבורי נובעים מכל אלה.

בן נון סטודיו עוסק בעיצוב פנים ואומנות שימושית מקוריים
ומורכבים ובוחר לבצע בצימצום עבודות עיצוב מובחרות
אשר מזוהות עם הרעיון והגישה העיצובית של הסטודיו

בן נון סטודיו הינו בית עיצוב ישראלי רב תחומי ובית יוצר
לסביבת תכנון ועיצוב מושכלת ואינטואיטיבית המתמחה
בעיצוב פנים ואומנות שימושית עיליים כשהרעיון המנחה
הוא משולש ההתמזגות : האדם החלל והעיצוב השימושי

בעידן המודרני האדם חי בתוך חללים משתנים ומורכבים
ועליו ליצור ולעצב לעצמו חלל ואמצעים המשמשים אותו 
ויוצרים עבורו סביבה אסתטית שימושית עם התמזגות 
הרמונית של תנועה ופעילות בחלל איכות חיינו ותפקודנו
בחלל הפרטי והציבורי נובעים מכל אלה.

בן נון סטודיו עוסק בעיצוב פנים ואומנות שימושית מקוריים
ומורכבים ובוחר לבצע בצימצום עבודות עיצוב מובחרות 
אשר מזוהים עם הרעיון והגישה העיצובית של הסטודיו

בן נון סטודיו הינו בית עיצוב ישראלי רב תחומי ובית יוצר
לסביבת תכנון ועיצוב מושכלת ואינטואיטיבית המתמחה
בעיצוב פנים ואומנות שימושית עיליים כשהרעיון המנחה
הוא משולש ההתמזגות : האדם החלל והעיצוב השימושי

בעידן המודרני האדם חי בתוך חללים משתנים ומורכבים
ועליו ליצור ולעצב לעצמו חלל ואמצעים המשמשים אותו
ויוצרים עבורו סביבה אסתטית שימושית עם התמזגות
הרמונית של תנועה ופעילות בחלל איכות חיינו ותפקודנו
בחלל הפרטי והציבורי נובעים מכל אלה.

בן נון סטודיו עוסק בעיצוב פנים ואומנות שימושית מקוריים
ומורכבים ובוחר לבצע בצימצום עבודות עיצוב מובחרות
אשר מזוהות עם הרעיון והגישה העיצובית של הסטודיו

סטודיו - תלפיות ירושלים 02-6760252​

סטודיו - תלפיות ירושלים

02-6760252